Duplikace CD-R & DVD-R


Tato metoda rozmnožování dat je vhodná pro náklady do cca 500 kusů (v závislosti na typu média).

Zásadní výhodou duplikace je to, že výroba nosičů je možná již od 1 kusu, dodací termíny se počítají na hodiny a cena takto zhotovených rozmnoženin je v těchto malých nákladech nižší, než u lisovaných mé­dií.

Duplikace (nebo, jak se u nás častěji říká, vypalování) dat i hudby probíhá na průmyslovém duplikátoru s verifikací dat. Díky této kontrole je zaručena stoprocentní shodnost dat s dodaným master CD nebo DVD. Tato metoda je vhodná pro všechny běžné formáty disků.

Pro duplikaci standardně používáme osvědčená kvalitní média CD-R (700 MB, zápis 32×) a DVD-R (4,7 GB, zápis 8×). Záznamové vrstvy, které jsou pro kvalitu disků rozhodující, jsou totožné se značkovými nosiči. Na přání zákazníka ale samozřejmě lze použít i jiné značky médií (např. Taiyo Yuden) nebo přímo jím dodaná jeho vlastní média.

Dále nabízíme duplikaci na CD-R vizitky (50 MB), mini CD-R (210 MB, 8 cm), mini DVD-R (1,46 GB, 8 cm), dvojvrstvé DVD-R (8,5 GB) nebo oboustranné DVD-R (9,4 GB).

Veškerá naduplikovaná média je pochopitelně možné potisknout a vložit do vhodného obalu.

Při duplikaci dodaných dat je nutné podepsat Čestné prohlášení, aby nedocházelo k rozporu se zákonem 121 / 2000 Sb. § 14.

Informace o přípravě vhodných podkladů pro duplikaci naleznete v kapitole příprava tiskových podkladů.

Veškeré dodané podklady (mastery, tisková data, …) standardně archivujeme a zákazníkům nevracíme. Jejich vrácení je možné pouze při podání Žádosti o vrácení podkladů, jejímž podpisem se zákazník zříká nároku na případnou reklamaci výroby.

Cenu vaší poptávky můžete snadno zjistit pomocí našeho on-line kalkulátoru.