Šablony, podklady a rady


Duplikace a lisování – Tiskové podklady

Příprava podkladů pro duplikaci a lisování

Standardně se zpracovávají data z dodaného podkladu (masteru) 1:1. V žádném případě se do dodaných dat nikdy nevstupuje ani nezasahuje a neprovádí se v nich před ani v průběhu výroby žádné úpravy. Každý dodaný master od zákazníka je kontrolován výhradně z hlediska technických parametrů. To znamená, že u dodaného podkladu je kontrolována shoda formátu s objednávkou a jeho bezproblémová čitelnost. Dodané podklady nejsou v žádném případě kontrolovány ani posuzovány po obsahové stránce, tzn. že nosič není přehráván na jakémkoli příslušném přehrávači (např. u DVD-video není vizuálně sledována hratelnost jednotlivých kapitol menu, CD audio není kontrolováno poslechem, CD-ROM není spouštěn a instalován na počítači a není tedy sledována jeho funkčnost, apod.). U hotových kopií je pak kontrolována pouze shoda datového obsahu s dodaným podkladem.

Z výše uvedeného je patrné, že jako ideální podklad pro duplikaci a lisování je tedy vámi připravené CD či DVD v podobě shodné s požadovanými rozmnoženinami. Takto připravený nosič – master musí být čistý, nepoškrábaný, bezproblémově čitelný a uzavřený (tj. vypálený tak, že na tento disk již není možný další zápis). Jedná se o nejbezpečnější formu předání datových podkladů, kdy je zaručena naprostá shoda vyrobených kopií s předlohou.

Další bezpečnou možností předání podkladů ke zpracování je zaslání tzv. obrazu disku, tj. souboru ve formátu *.iso. V tomto případě pak master CD/DVD ze zaslaného souboru pro potřeby dalšího zpracování vyrobíme u nás za příslušný poplatek (viz on-line kalkulátor). I v tomto případě je zaručena naprostá shoda vyrobených kopií s předlohou.

Nebudete-li si jisti jak správně vytvořit master disk, neváhejte nás kontaktovat. Ochotně tuto práci provedeme za vás (např. ze zaslaných souborů, z dat přinesených na flash disku apod.) za odpovídající sazbu dle on-line kalkulátoru. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná v podstatě pouze o přenesení dodaných souborů na CD/DVD bez možnosti kontroly jejich obsahové správnosti či funkčnosti, jsme schopni vám zaručit pouze správné přenesení těchto dat na disk, ale bez záruky jejich očekávané funkčnosti.

V případě specifických požadavků na vytvoření vašeho datového nosiče, disků CD-audio, DVD-video apod. se zárukou funkčnosti vám předložíme kalkulaci zvažované výroby zpracovanou přesně podle vašeho zadání a s ohledem na dodané materiály.

Příprava tiskových podkladů

Základní rozměry pro přípravu nejběžnějších tiskovin a potisků médií naleznete zde.

Šablony pro potisk médií i výrobu libovolných tiskovin vám při realizaci zakázky na vyžádání ochotně zašleme ve vektorových formátech *.cdr nebo *.ai připravené tak, že stačí do šablony pouze vložit váš motiv, správně ho umístit a zaslat k nám zpět. Obdobně máme šablony zpracovány i ve formátu *.indd.

Pokud nedisponujete nástroji Corel, Illustrator či InDesign, můžeme vám zaslat podklady pro zpracování vašich dat pomocí jiného vašeho software ve formátech *.eps nebo *.pdf v tiskové kvalitě.

Vámi vytvořené návrhy či podklady pro zpracování v našem DTP studiu je možné zasílat ve formátech *.cdr, *.ai, *.indd či *.pdf s veškerými texty převedenými do křivek, případně ve formátu *.eps, nebo v rastrových formátech *.jpg, *.tiff, *.psd v rozlišení 300 DPI.

Pro barevnou shodu s tiskovým výstupem je nutné veškeré podklady zpracovávat v barevném prostoru CMYK nebo v případě přímých barev ve škále Pantone.

Nebudete-li si jisti správnou přípravou vašich tiskových dat, neváhejte nás kontaktovat. Ochotně vám pomůžeme radou či vaše data přímo zpracujeme.

Ke stažení