Lisování CD & DVD


Tato technologie výroby nosičů nabízí široké spektrum produktů a služeb od lisování běžných CD a DVD včetně jejich potisku ofsetem či sítotiskem až po výrobu reklamních nosičů, přání, CD vizitek, médií s vůní, netradičně tvarovaných disků a jejich potisku se stírací barvou či individuálním kódem a mnohé další.

Vzhled média může být ještě mnohem přitažlivější využijete-li možnost grafického masteringu, kterým lze na spodní straně disku (v čitelné vrstvě) vytvořit obrázky nebo texty. Podklady pro grafický mastering musí být zpracovány v 16bitovém monochromatickém formátu BMP jehož velikost nesmí překročit 1 MB.

Výroba nosičů technologií lisování je možná v nákladech již od 300 ks, přičemž v nákladech od 500 ks je již i výhodnější než duplikace.

Nevýhodou oproti duplikaci může být doba výroby lisovaných médií, která je běžně 5 – 10 pracovních dnů v závislosti na vytížení lisovací linky.

Veškerá zhotovená média je pochopitelně také možné vložit do vhodného obalu.

Při výrobě médií je nezbytné podepsat Čestné prohlášení, aby nedocházelo k rozporu se zákonem 121 / 2000 Sb. § 14.

Informace o přípravě vhodných podkladů pro lisování naleznete v kapitole příprava tiskových podkladů.

Veškeré dodané podklady (mastery, tisková data,…) standardně archivujeme a zákazníkům nevracíme! Jejich vrácení je možné pouze při podání Žádosti o vrácení podkladů, jejímž podpisem se zákazník zříká nároku na případnou reklamaci výroby.

Cenu vaší konkrétní poptávky můžete snadno zjistit pomocí našeho on-line kalkulátoru.